L’art i la cultura són una trinxera

Les convocatòries d’art urbà realitzades en defensa de la llibertat d’expressió i en solidaritat amb Pablo Hasél han esdevingut un territori de lluita al ser blanc de la censura institucional primer i del sabotatge feixista sobre totes les obres realitzades a la segona convocatòria de l’acció.

Determinades a no fer ni un pas enrere en l’ús de la nostra llibertat d’expressió, convençudes que la millor manera de defensar-la és exercint-la, no volem deixar sense resposta aquests atacs. Som plenament conscients que crear és una feina llarga i treballada i destruir és ràpid, creiem que l’important no són els murs i les obres de cada artista sinó les idees i la llibertat de totes, no volem caure en personalismes, ni permetre que això sigui un conflicte local sobre un mur.

No volem entrar en un joc de pati d’escola.

Volem estendre el missatge i la protesta, volem que els nostres murals siguin les vostres eines, de totes. Per aquest motiu hem decidit penjar-los aquí, a l’abast de tothom. L’objectiu és que s’estenguin, que cadascú en faci el millor ús possible com a eines de
comunicació que són.

Imaginació al poder, contra el poder imaginació!

Descarrega -> imprimeix -> enganxa -> penja -> encartella -> DIFON!

El arte y la cultura son una trinchera

Las convocatorias de arte urbano realizadas en defensa de la libertad de expresión y en solidaridad con Pablo Hasél se han acabado convirtiendo en un territorio de lucha al ser el blanco de la censura institucional primero y del sabotaje fascista sobre todas las obras realizadas en la segunda convocatoria de la acción.

Determinados a no ceder ni un ápice en el uso de nuestra libertad de expresión, convencidas de que la mejor manera de defenderla es ejerciéndola, no queremos dejar sin respuesta estos ataques. Somos plenamente conscientes que crear es un trabajo largo y laborioso y destruir es rápido, creemos que lo importante no son los muros y las obras de cada artista, sino las ideas y la libertad de todas, no queremos caer en personalismos ni permitir que esto se convierta en un conflicto local sobre el muro.

No queremos entrar en un juego de patio de colegio.

Queremos extender el mensaje y la protesta, queremos que nuestros murales sean vuestras herramientas, las de todas. Por este motivo hemos decidido colgar-los aquí, al alcance de todo el mundo. El objetivo es que se extiendan, que cada una haga el mejor uso posible como herramientas de comunicación que son.

¡Imaginación al poder, contra el poder imaginación!

Descarga -> Imprime -> pega -> cuelga -> encartela -> difunde!

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ!